CEP OROSLAVJE

Centar za edukaciju i pomoć

Edukacija djece - kako živjeti u skladu s prirodom i njenim zakonima, kako koristiti prirodne metode u rješavanju problema, kako sa što manje stresa proći kroz doba odrastanja i školovanja (samopomoć, zdravlje i zdrave navike, pravilno disanje, pravilna prehrana, ekologija, ...)